زمستان شیراز دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان ؟ مظلوم ترین

📷 زمستان شیراز😍🥶 . دیدی که چه بی رنگ و ریا بود زمستان ؟ مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم از هر چه دو رنگی است رها بود زمستان بود هرچه فقط بود سپیدی و سپیدی اسمی که به او بود سزا بود زمستان گرمای هر آغوش تب عشق دم گرم یکبار نگفتند چرا بود زمستان بی معرفتی بود که هر بار ز ما دید با این همه باز اهل وفا بود زمستان غرق گل و بلبل شد اگر فصل بهاران بوی گل یخ هم به هوا بود زمستان با برف بپوشاند تن لخت درختان لبریز و پر از شرم و حیا بود زمستان در فصل خودش ، شهر خودش ، بود غریبه مظلوم ترین فصل خدا بود زمستان #سعدی _______________________________________ #قصرالدشت #چمران #درخت #باغ #زمستان #سرد #هنر #مسجد_وکیل #شیراز #فارس #ایران #شهرراز #پاییز #شیرازی #شیرازگردی #شیراز_من #شیرازیهای_باحال #شیرازی_ها #شیرازقدیم #نوستالژی #شیراز_زیبا #سعدی_شیرازی #مسجد_نصیرالملک #شیرازیها #شهر #دختر_شیرازی #شیراز_من #شاعر #شعر #دروازه_قرآن

برو به منبع اصلی