درباره بخشودن حرف می زنیم قبل از مردن خودت را ببخش و بعد دی

#معرفی_کتاب درباره بخشودن حرف می زنیم🌹 قبل از مردن خودت را ببخش و بعد دیگران را ببخش، لجاجت و غرور بی فایده است، باید ببخشیم. اشک چیز بدی نیست، گاهی باید برای خودمان اشک بریزیم، تنها دیگران نیستند، باید خودمان را ببخشیم بخاطر همه کارهایی که باید در حق خودمان میکردیم و نکردیم و همه کارهایی که باید نمیکردیم و کردیم. سرزنش فایده ای ندارد، با خودت و اطرافیانت صلح کن و صبر نکن، همه فرصت ندارند "شاید یک کتاب سرنوشت ما را عوض کند" #کتاب_خوب_بخوانیم #مطالعه #کتاب_روانشناسی #موفقیت_فردی #کتاب_خوب #مطالعه_کنیم #کتاب #کتابخوانی #لذت_زندگی #من_میتوانم #کتاب_پر_فروش #کتابگردی #لذت_کتابخوانی #زندگی_پر_معنا #کتابخانه #لذت_کتابخواری #پیشنهاد_کتاب #سه_شنبه_ها_با_موری #رضا_زارع #ریچارد_باخ #هدف_گذاری #هنر_ارتباطات #هدف_گذاری_موثر

برو به منبع اصلی