2 بیش از 2000 سال پیش، راهبان سلت که Druid نامیده می‌شدند،

🧡🎃 . . . #هالووین 2 . . . بیش از 2000 سال پیش، راهبان سلت که Druid نامیده می‌شدند، جشنواره ای را پایه گذاری کردند که سمهین (Samhain) نام داشت.... اعتقاد داشتند که در این شب دروازه بین دو دنیا گشوده می‌شود و خدای جهان مردگان همراه با ارواح، اجنه و دیوها به روی زمین می‌آید. . مردم سلت در این شب لباسهایی از پوست حیوانات می‌پوشیدند و سر آنها را هم مانند کلاه خودی بر سر می‌گذاشتند تا از ارواح خبیث پنهان شوند و با کوبیدن بر طبل و اشیایی مانند دیگ و بشقابهای فلزی، صداهایی ایجاد می‌کردند تا اجنه و دیوها را فراری دهند. . در این میان راهبان آتشی می‌افروختند و قربانی می‌کردند تا ارواح را آرام کنند. . . . #هالووین #هالوین #هالووین #هالووین_پارتی #جشن #تاریخچه_هالووین #کدوحلوایی🎃 #نارنجی #مشکی #نقاب_هالوین #هالویین🎃🎃 #هالووین_از_انچه_فکر_میکنید_به_شما_نزدیک_تر_است #اکتبر31

برو به منبع اصلی