درباره یک روز عالی حرف می زنیم جسم صدفی است که روح را در خو

#معرفی_کتاب درباره یک روز عالی حرف می زنیم جسم صدفی است که روح را در خود نگهداشته و مرگ بخشی از زندگیست، هر چه متولد شود می میرد، اما عشقی که ایجاد می کنید در دل همه کسانی که در آن ها اثر گذاشته ای باقی می ماند. مرگ به زندگی خاتمه می دهد اما رابطه ادامه دارد، ما موج نیستیم تنها بخشی از اقیانوسیم. فرمول خاصی برای روابط افراد وجود ندارد، برنامه ساده زندگی ارزشمند است، در زندگی به دیگران هم به اندازه خودت اهمیت بده و فقط به سود خود حرف نزنیم. وقتی کسی را از دست می دهی پایبند رسم و عادتش می شوی. رسم و عادت نیکی از خودت یادگار بگذار. "شاید یک کتاب سرنوشت ما را عوض کند" #کتاب_خوب_بخوانیم #مطالعه #کتاب_روانشناسی #موفقیت_فردی #کتابگردی #کتاب_خوب #مطالعه_کنیم #کتاب #کتابخوانی #مطالعه_هدفمند #زندگی_پر_معنا #لذت_زندگی #من_میتوانم #کتاب_پر_فروش #نویسنده_آمریکایی #من_بهتر #کتابخوانی_را_مد_کنیم #سه_شنبه_ها_با_موری #رضا_زارع #ریچارد_باخ #زندگی_سالم #من_فکر_میکنم_پس_هستم

برو به منبع اصلی