کدوم شون برق رو راحت تر عبور میده؟ آب ، آب نمک یا خاک؟ در ای

کدوم شون برق رو راحت تر عبور میده؟ آب ، آب نمک یا خاک؟ در این آزمایش مشخص میشه #برق #آب #آب_نمک #خاک #برق_ساختمان #برق_صنعتی #ارت #آزمایش #ساختمان

برو به منبع اصلی