نقد و تحلیل مسائل اجتماعی، جوامع انسانی و روابط بین فردی در

نقد و تحلیل مسائل اجتماعی، جوامع انسانی و روابط بین فردی در رباعیات و چهارپاره‌های اجتماعیِ جناب «دکتر کاظم محمّدی» #najmekobrapub #چهارپاره_معاصر #دنیای_شما این کتاب اشعار اجتماعی از سروده‌های جدید جناب «دکتر کاظم محمّدی» است که در قالب چهارپاره و رباعی به نقد، تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی و روابط بین افراد می‌پردازد و دنیایی که در آن واقع شده‌ایم را به تصویر می‌کشد. گه ناظر گُل باش و گهی خار ببین امّا به عمل به راه حق خار بچیــن بر دوست نظر کن و چُنان گل می‌بین هم دشمن خویش را همه خوار مَبین 🍃🍃🍃🍃🍃 عمرى همگی نشسـته در زیر نقاب ما غرقه به صحرا و گرفتار سراب سرمایهٔ ما گرفته، ما بستـهٔ خواب سهمیّهٔ ما، به اربعینی اسـت حباب 🌿🌿🌿🌿🌿 هر چیزِ سترگ را بگوید: فردا فردا نبود برای کس، ای مـردا یک لحظه برای همگان هست چو حال فهمیدن این حال شگفت است، دردا #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #شعر_خوب #شعر_ناب #شعر_فاخر #شعر_معاصر #شعر_معاصر_ایران #شعر_اجتماعی #رباعی_معاصر #نقد_اجتماعی #ادبیات_عرفانی #کتاب_شعر #کتاب_جدید #کتاب_بخونیم #کتابفروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی