چه بخواهیم و چه نخواهیم بهار پیش روست ، بوته ها گل می دهند و

چه بخواهیم و چه نخواهیم بهار پیش روست ، بوته ها گل می دهند و در چشم بر هم زدنی فصل برداشت . نکته ای که بیش از هر چیزی در این با هم نشینی ها می فهمیم این است که باید کار کنیم و تجربه دیروزمان بشود راهنمای امروز مثل همان کشت های گلدانی توت فرنگی . گرامیان تمام توان بشر هر روزه وابسطه به کشاورزی و خوراکی است که مستقیم از این صنعت به مردمان می رسد و این نهایت یک هویت زیباست که قوت مردمان با تلاش زحمت کشان کشت و کار بدست می آید @farshad.shakouryfar @ranstudio1 #agricultural #greenhouse #hydroponic #کشاورزی #هیدروپونیک #گلخانه #کشت_خاکی #توت_فرنگی #صیفی_جات #کشاورزی_مدرن #کشاورزی_صنعتی #غذای_سالم #جامعه #farshad.shakouryfar #ranstudio1

برو به منبع اصلی