سینی پذیرایی سایز بزرگ با قطر 33 سانتیمتر چوب افرا قیمت 600

سینی پذیرایی سایز بزرگ با قطر 33 سانتیمتر چوب افرا قیمت 600 هزار تومان فروخته شد #خراطی #خراطی_چوب #تذهیبکاری #تذهیب #پذیرایی #سینی_پذیرایی #سینی #سینی_مزه #نقاشی #نقوش_سنتی #چوبی_تزئینی #چوب_و_هنر #ظرف #ظرف_پذیرایی #ظرف_چوبی #ظرف_تنقلات #صنایعچوبی #صنایع_دستی #صنایعدستی_ایران #شمسهچو

برو به منبع اصلی