ست های رنگین‌کمون قابل سفارش در رنگ های دلخواه شماシ✌︎︎ قیم ست های رنگین‌کمون قابل سفارش در رنگ های دلخواه شماシ✌︎︎ قیم ست های رنگین‌کمون قابل سفارش در رنگ های دلخواه شماシ✌︎︎ قیم

ست های رنگین‌کمون قابل سفارش در رنگ های دلخواه شماシ✌︎︎ قیم

𓅷 . . . ست های رنگین‌کمون قابل سفارش در رنگ های دلخواه شماシ✌︎︎ . . قیمت هر سه استوانه باهم190ت قطر شش ماکسیمم ارتفاع حدود 20سانت شمع کروی 60ت . . سفارش تنها بصورت سِت امکان پذیر میباشد☻︎♥︎ . . . #شمع_نیل_هور #شمع_آرایی #رنگین_کمان #دستسازه #زرد #طوسی #candlelover #handmade

برو به منبع اصلی