نکات نگهداری دراسنا پرچمی نور: نور زیاد اما غیر مستقیم نیاز

🤔🤔نکات نگهداری دراسنا پرچمی 🌞نور:🌞 نور زیاد اما غیر مستقیم نیاز داردیعنی گیاه باید نزدیک پنجره باشد تا از نور خورشید بهره ببرد. ❤❤نکته:  نور کم باعث کم رنگ شدن برگ ها می شود، نور زیاد هم باعث سوختن نوک و حاشیه برگ ها می شود. 💧آبیاری:💧 نباید خشکی ببیند چون در این حالت نوک و حاشیه برگ ها قهوه ای می شود و برگ ها حالت لوله ای پیدا می کنند. بین دو آبیاری باید تا حدودی سطح خاک خشک شود و اگر دائم خیس باقی بماند برگ ها زرد می شوند و حتی ممکن است بریزند و ریشه پوسیده شود. ❤❤نکته : حتما بایدزهکشی خاک بالا باشد وآب اضافه از ته گلدان خارج شود. 🔥دما:🔥 گیاه کاملا گرما دوست است و دما را تا 28 درجه تحمل می کند ولی در دمای پایینتر از 21 درجه دچار زرد شدن نوک برگ می شود. 🌧رطوبت:🌧 رطوبت داخل خانه باید برای گیاه مناسب است. اگر محیط داخل خانه شما هوای خشکی دارد ، بهتر است با یک اسپری آن را مرطوب کنید. 🍀کوددهی:🍀 اگر از خاک غنی برای گیاه استفاده شود نیاز به کود دهی ندارد ولی در صورت تقویت گیاه می توان در فصل رشد گیاه( بهار وتابستان ) آن را با کود های NPK محلول در آب هر ماه یک بار تغذیه کنید. #گلفروشی_آنلاین #گیلان #گلفروشی_رشت #گلخانه #گلخانه_آپارتمانی #گل #گلدان_فانتزی #گلدان_سرامیکی #گلدان_چوبی #گیاه #گیاه_آپارتمانی #گیاهان_زینتی #گل_آپارتمانی #گل_گیاه #گل_و_گیاه #گلخونه #نگهداری_گیاه #دراسنا #دراسنا_کامپکت #دراسنا_پرچمی #باباآدم #بابا_آدم #فیلگوش

برو به منبع اصلی