تسلیت باد کَلِمَةُ لااِلَه اِلَاالله حِصنِی فَمَن دَخَلَ حِ

#شهادت_امام_رضا تسلیت باد کَلِمَةُ لااِلَه اِلَاالله حِصنِی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی، توحید دژ استوار من است و هر کس بخواهد وارد حصار من شود، از عذاب من در امان خواهد بود. * * * * * بر شاه و امیر و ملک ایران صلوات بر پادشه سپهر ایران صلوات بر نور خدا امام هشتم که بود راضی به رضا و حکم ایمان صلوات * * * * * قربان صفای آن شه عشق و صفا آن ملجاء و ماوای پر از مهر و وفا از عمق وجود خواهم آن سلطان را نقش دل من گشته رضا رضا رضا #دکتر_کاظم_محمدی #کاظم_محمدی #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #حدیث_قدسی #شیعه #آرامش_قلب #سلسلة_الذهب #شیخ_صدوق #مشهد #امام_رضا #کتابفروشی https://www.aparat.com/najmekobra http://www.najmekobra.com

برو به منبع اصلی