شب یلدا تخفیف 10٪ برای تمام کادر درمان پس زیر این پست تگشون

شب یلدا تخفیف 10٪ برای تمام کادر درمان پس زیر این پست تگشون کنید ! پرستاران عزیز از مهربانی های شما هر چه بگوییم کم است.شما در خسته ترین و تلخ ترین لحظات آدمها حضور دارید و چقدر به تک تک شما بدهکاریم... تن و جانتان آسوده و بدور از ناشادی روزتان مبارک ❤️ به امید اینکه سال دیگه یلدا به تموم آرزوهات رسیده باشی و جایی باشی که دلت اونجا خوشه یلدا مبارک! #یلدا #یلدایی #یلدا🍉 #یلدایی🍉 #پرستار #پرستاری #پرستاران_ایران

برو به منبع اصلی