- برای عزیزانی که، خدا جسم شان را خاص آفرید ؛ و بودنشان زیب

- برای عزیزانی که، خدا جسم شان را خاص آفرید ؛ و بودنشان زیبایی دنیا را خاص تر کرد❤️✨ . #حس_خوب #شب #عود #آرامش #کتاب #پرتقال #عکاسی #هنری #رویای_دویدن

برو به منبع اصلی