با SwagBot ، روباتی برای کمک به کشاورزان در کارهای روزمره خود ملاقات کنید

برای کمک به کشاورزان در انجام کارهای روزمره ، با یک ربات SwagBot آشنا شوید. پروفسور صلاح سوكاریه از رهبر پروژه SwagBot است. وی همچنین برای منبع کار کرده است: technologynews #robotik # robótica # مهندسی # الکترونیک #newtech # نوآوری #ai

برو به منبع اصلی