معرفی کتابی از انتشارات نجم کبری   کتاب علاءالدوله‌ی سمنانی

معرفی کتابی از انتشارات نجم کبری کتاب علاءالدوله‌ی سمنانی

معرفی کتابی از انتشارات نجم کبری 📚📚📚 #najmekobrapub #علاءالدوله_سمنانی_پیر_عارفان کتاب علاءالدوله‌ی سمنانی پیر عارفان کتابی است که در مجموعه‌ی مشاهیر عرفان و فلسفه قرار گرفته؛ این کتاب مفصّل‌ترین، در عین حال پژوهشی‌ترین کار دربارهٔ علاءالدولهٔ سمنانی است. ضمن این که اولین کار هم هست، چون از زمان علاءالدوله تا دورهٔ معاصر کسی پژوهش مستقلی را دربارهٔ این شخصیت انجام نداده است. اما، شناخت علاءالدوله سمنانی برای کسانی که می‌خواهند با سلوک و عرفان آشنا شوند بسیار ضروری است، چه اندیشه‌ها و سلوک عینی و شیوهٔ ادارهٔ سلسلهٔ او بازتاب‌های فراوانی در معاصران و بعدی‌ها به‌جای نهاده است. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #علاء_الدولهٔ_سمنانی #شیخ_عارف #پیر_عارفین #بزرگان_ایران #مشاهیرایرانی #سلوک #عالم_معنا #توحید #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #کتابفروشی #خرید_آنلاین #اولينها #کتاب #نجم_کبری #مکتب_کبرویه #کبرویه 🆔www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra 📚http://www.ketab.ir

برو به منبع اصلی