پس نهال جدید انگور فرنگی در برابرآفتاب توام با سایه مقاوم می

پس نهال جدید انگور فرنگی در برابرآفتاب توام با سایه مقاوم میشه تا در سایز 25-30 سانتیمتری بفروش برسه که برایش قیمت تعیین بشه چقدر باید باشه3 سال مراقبت از آفتاب و برف که بیشرشون در برابر آفتاب می سوزند و خشک میشوند و تعدادی هم که در زیر برف باید بمانند سرما می بره تنها ماندگاری نهالها و رهایی از گرما و سرما فرد لجوج و پشتکاری لازم دارد که با زبان بی زبانان حرف بزندو مصمم در امر تکثیر برآیدکه کار آسانی نیست ولی خواستن توانستن است.در برابر سه سال دوندگی و خراب شدن نصف نهالها و تخریب نهال مادربرای اینهمه زحمت سه ساله چند در نظر گرفته شودکه کار مزد هزینه کارگر و گلخونه حتی آب و خاک تامین بشه در حالی کهیک گل ساده و معمولی قیمتش بالاتر از انگور فرنگی تمام میشودکه ماندگاری گل چند صباحی بیش نیست ولی ماندگاری انگور فرنگی 6 ماه روی شاخه ماندگاری داره و حتی ریزش ندارد و بصورت کشمش در میاد و نمیشه به این محصول قیمت گذاشت .از نظر ریز بودن میوه ومشکل چیدنش و دیر رشد کردنش در دو سال اولیه ضمن تلاش باید صبور بود تا نتیجه تلاشها به ثمر بنشینه که کلی لذت معنوی داره انشا الله در سطح جهانی مزایای درمانیش بهتر شناخته بشه .

برو به منبع اصلی