خوشحالیم که میزبانتون بودیم انتشار این عکس رو به تعویق اندا

. خوشحالیم که میزبانتون بودیم... انتشار این عکس رو به تعویق انداختیم تا با خبر سلامتیتون بتونیم کنار شما و طرفدارانتون حضورتون در مجموعه بازلی رو جشن بگیریم #babakjahanbakhsh #suit #بابک_جهانبخش

برو به منبع اصلی