آتش در سیم های ولتاژ بالا ترسناک، در لوئیزیانا مثل شبح حرکت

. آتش در سیم های ولتاژ بالا ترسناک، در لوئیزیانا🔥 مثل شبح حرکت میکنه😨 . 🌹🙏همراهی با شما افتخار ماست🙏🌹 . @bargh230 @bargh230 @bargh230 @bargh230 #مهندسی_برق #خطوط_فشارقوی #صنعت_برق #برق_قدرت #سیمبان #آتش #برق_فشارقوی #bargh230

برو به منبع اصلی