آیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه کآیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه کآیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه کآیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه کآیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه کآیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه ک

آیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه ک

آیا حد و مرز تنها برای مسائل مادی و ظاهری است؟ مرز برای چه کسی یا کسانی وجود دارد؟ کرانمندی و ناکرانمند به چه معناست؟ #najmekobrapub #کتاب_جدید #مرزهای_کرانمندی خداوند در کار خود هم این امکان را دارد که به پایین ناظر باشد و هم این اجازه را به برخی می‌دهد که تا اندازه‌ای بالا بیایند، کما این که معراج حضرت ختمی مرتبت(ص) نمونه‌ای از این اجازه و عنایت است و حدیث قدسیِ معرفت - کُنْتُ کَنْزًا- این مجال را برای انسان ایجاد می‌کند تا حدودی در وادیِ معرفتِ توحید بتواند گام بزند و در عرصهٔ اسماء و صفات باریتعالی اندک معرفتی را فرا بگیرد. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #توحید #حدیث_قدسی #مرز #کران #بیکران #حدومرز #کرانه #انسانشناسی #آنتروپولوژی #آنتروپولوژیست #کتاب_فلسفی #کتاب_نو #کتابفروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی