قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند

قنات‌ها هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند

هزاران سال است شهر و روستای ایران را آباد کرده‌اند. . سیستمی برای آبیاری، سازگار با محیط و بدون هیچ تخریبی . سیستم‌های نوین آبیاری در ایران کمتر از 100 سال است که جریان دارند. ولی در همین سال‌ها اثرات ناگوار آن را بر محیط اطراف و زندگی‌مان می‌بینیم . حرف از تعطیل کردن کشاورزی نیست. مساله این است که انسان از زمانی که خود را مالک همه چیز دانست، شروع کرد به تخریب محیط اطراف و نابود کردن همه چیز به نام صنعتی شدن و نوین شدن و مدرن شدن و... . در روزگار گذشته ما هم کشاورزی داشتیم هم دامداری چ در هردو از صادرکنندگان بزرگ بودیم. ولی با وضع موجود علاوه بر بازدهی پایین، تبدیل به واردکننده بسیاری از محصولات کشاورزی شده‌ایم. ریشه بسیاری از این چالش‌ها را در همین صنعتی شدن ببینید. . زمانی که آمدیم راه رفتن کبک را یاد بگیریم، راه رفتن خودمان را هم یادمان رفت. ما بسیار زیبا در این دشت‌ها می‌زیستیم. روش زندگی را بلد بودیم. برای این است که به حسرت یاد از گذشته ها می کنیم. . . #مرگ_خاموش_قنات #رودخانه_شستکان #رودخانه_جعفری #قنات_قاسم_اباد #آبهای_زیرزمینی #قنات_های_فسا #قنات_اکبراباد #قنات_فارس #قنات_فسا #صحرارود #کشاورزی #قنات #فسا _______________________________________ #فارس #آب #رودخانه #جنگل_فسا #کوه_خمار #شیراز #خرمن_کوه #کوهستان #آبیاری #قدیمی #ذخیره_اب #تمدن #چشمه #رونق #چاه #شیرازی #فارس

برو به منبع اصلی