پل معلق مشگین شهر پل معلق مشکین شهر با ٢ متر عرض و ٣65 متر پل معلق مشگین شهر پل معلق مشکین شهر با ٢ متر عرض و ٣65 متر پل معلق مشگین شهر پل معلق مشکین شهر با ٢ متر عرض و ٣65 متر پل معلق مشگین شهر پل معلق مشکین شهر با ٢ متر عرض و ٣65 متر

پل معلق مشگین شهر پل معلق مشکین شهر با ٢ متر عرض و ٣65 متر

🌹 پل معلق مشگین شهر پل معلق مشکین شهر با ٢ متر عرض و ٣65 متر طول که در ارتفاع ٨0 متری رودخانه خیاوچایی و بر بلندای پارک جنگلی مشکین شهر ساخته شده است به عنوان بزرگترین پل معلق خاورمیانه شناخته شده است. دانش ساخت این پل بومی است و توسط کارشناسان و مهندسان داخلی منطقه به اجرا در آمده است. ایده ساخت این پل توسط مهندس گنجعلی بیگ مطرح شده است و او با الهام از پل کاپیلانوی ونکوور کانادا اقدام به طراحی این پل کرد و چنین شاهکاری را به وجود آورد. اگر بر روی پل معلق مشگین شهر با ارتفاع 80 متری قدم بزنید می توانید در میان دره ای سرسبز قرار گیرید که رودخانه ای در میان آن جریان دارد. با قدم زدن بر روی پل از میان درزهای باریکی که زیر پای تان قرار دارد می توانید سرسبزی دره را ببینید؛ اوج هیجان عبور از روی پل قسمت شیشه ای آن است. شما با عبور از این قسمت می توانید هیجانی وصف ناشدنی را تجربه کنید و از منظره زیر پایتان لذت ببرید. 📷 suspension bridge crosses the Khiav River, near Meshginshahr, Ardabil Province in the northwest Iran. It is the Middle East's largest suspension bridge with a height of 80 metres and length of 365 metres. --------

برو به منبع اصلی