بنده خدا جان به جان آفرین تسلیم کرد!!!

بنده خدا جان به جان آفرین تسلیم کرد...!!! #برق #برقکاری_ساختمان #برق_صنعتی #برقی #برقکشی_ساختمان #ساختمان #برق_ساختمان #ساختمان_سازی #تابلوبرق #تابلوبرق_صنعتی #برق_قدرت #برقکشی #ساختمانسازی #سازنده #اتصالی #اتصالی_کرده #اتصالی_برق #برقگرفتگی #حیوانات #موش #تابلو_برق #تابلو_برق_صنعتی

برو به منبع اصلی