معـــراج شیخ محمود شبستری: ز احمد تا احد یک میم فرق است امّامعـــراج شیخ محمود شبستری: ز احمد تا احد یک میم فرق است امّامعـــراج شیخ محمود شبستری: ز احمد تا احد یک میم فرق است امّامعـــراج شیخ محمود شبستری: ز احمد تا احد یک میم فرق است امّامعـــراج شیخ محمود شبستری: ز احمد تا احد یک میم فرق است امّا

معـــراج شیخ محمود شبستری: ز احمد تا احد یک میم فرق است امّا

معـــراج شیخ محمود شبستری: ز احمد تا احد یک میم فرق است امّا کدام میم؟ #najmekobrapub #معرفی_کتاب #معراج_پدیده_ای_شگفت میم را از وسط برداری همان احد است. اما کدام میم؟ میمِ خلقت، دایره‌ی خلقت. «جهانی اندر آن یک میم غرق است». هیچ کس نمی‌داند در باطن پیامبر چه وسعتی است که پیامبر را باید برساند به جایی که یک محرمِ خاص باشد و این هم اوست. هیچ کس آنجا نیست، اوست و خدا. اما یک ماجرای عجیبی در آنجا رخ می‌دهد؛ پیامبر زمانی که در خلوتگاه خاص خداوند قرار می‌گیرد، در آنجا هیچ کسی و هیچ چیزی نیست. بگویم رنگ، شاید رنگی نیست. بگویم بو، شاید بویی نیست. نه علائمی و نه نشانه‌ای. به هر جهت چیزی است که در عقل نمی‌گنجد نه عقل دیروز، نه عقل امروز، نه عقل هیچ روزی. به تعبیر بسیار زیبا و استادانه‌ی حکیم نظامی: چون بندی عرش به پایان رسید کار دل و جان به دل و جان رسید تن به گوهر خانه‌ی اصلی شتافت دیده چنان شد که خیالش نیافت #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #معراج_پیامبر #معراج #نظامی_گنجوی #نظامی #شیخ_محمود_شبستری_گلشن_راز #خدا #امام_علی #رسول_خدا #نجم_کبری #مکتب_کبرویه #کبرویه #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #کتابفروشی 🆔 www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی