سلاااملکم ، ظهر جمعه تون بخیر عاقا بیاین دوتا ایده برای دیزاسلاااملکم ، ظهر جمعه تون بخیر عاقا بیاین دوتا ایده برای دیزا

سلاااملکم ، ظهر جمعه تون بخیر عاقا بیاین دوتا ایده برای دیزا

سلاااملکم ، ظهر جمعه تون بخیر عاقا بیاین دوتا ایده برای دیزاین سیب برای سفره هفت سین ببینیم بریم 😬 اگر سفره ی بزرگ و مفصل انداختین اولی خوبه ، اگر هفت سینتون جمع و جور بود دومی گزینه ی خوبیه 😍😍 نظرتون ؟؟

برو به منبع اصلی