: نظرتون در مورد این قوچ و میش و این عکس چیه؟ لذّت دامپروری

: نظرتون در مورد این قوچ و میش و این عکس چیه؟ . . . . . . . لذّت دامپروری در پیج مزرعه‌ی گلستان . . . #میش #قوچ #قزل #قزل_افشار #قره_قزل #گوسفند_افشاری #بره #دامداری #دامپروری #دامداری_سنتی #روستا #عشایر #طبیعت #حیوانات #روستایی #مزرعه #کشاورزی #الغنام #ماعز #رومانف_گلستان #lamb #sheeps #koyun #turkey #farm #ewe #lambing

برو به منبع اصلی