اخلاق و سلوک «مولانا» چگونه بود؟ علم در نظر مولانا؟    «مولااخلاق و سلوک «مولانا» چگونه بود؟ علم در نظر مولانا؟    «مولااخلاق و سلوک «مولانا» چگونه بود؟ علم در نظر مولانا؟    «مولااخلاق و سلوک «مولانا» چگونه بود؟ علم در نظر مولانا؟    «مولا

اخلاق و سلوک «مولانا» چگونه بود؟ علم در نظر مولانا؟ «مولا

اخلاق و سلوک «مولانا» چگونه بود؟ علم در نظر مولانا؟ #najmekobrapub #مشاهیر_عرفان_و_فلسفه #مولانا_پیر_عشق_و_سماع «مولانا» جزء افرادی است که علم و عمل دینی و عرفانی را با هم جمع کرده، در نظریات و آداب سلوک نه به علم مجرد بها می‌دهد و نه به عمل خالی از علم. اگر به مثنوی و ابیات و حکایات آن نظری بیفکنیم به خوبی می‌توانیم این حقیقت را پیدا کنیم. بسیاری از دانش‌ها که نتیجه‌ی آن چیزی جز ایجاد و افزودن غرور کاذب و هم چیزی جز اسباب اشغال بی‌جای ذهن نیست، مورد اعتبار مولانا نیست. علمی که از آن غرور و کبر می‌آید در نظر عارفان به ویژه مولانا از گونهٔ «جهل» است هر چند که لباس «علم» پوشیده باشد. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #مولانای_جان #مشاهیر_ایران #مفاخر_ایران #عارفان #عارف #صوفی #مکتب_کبرویه #سلوک_عقلانی #سلوک_عملی #اخلاق_عرفان #جهل #کتاب_جالب #کتابفروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra 📚www.ketab.ir

برو به منبع اصلی