یکی از بهترین سیستم های آبکشت برای کشت گوجه فرنگی سیستم شناو

یکی از بهترین سیستم های آبکشت برای کشت گوجه فرنگی سیستم شناور است. فضای مناسب برای رشد ریشه، وجود اکسیژن مصنوعی به اندازه کافی در دسترس بودن محلول از مزایای این سیستم است #کشاورزی #گلخانه #هیدروپونیک #کم_آبی #طبیعت #توت_فرنگی #کشاورزی_صنعتی #تغذیه #ارگانیک #غذای_سالم #گیاهخواری #محیط_زیست #سالم_خواری #تولید #زمین #آبکشت

برو به منبع اصلی