چهارشنبه 23 مهرماه گفت‌وگویی در دوره چهارم مدرسه اشتغال خ

💎 #یکتانت چهارشنبه 23 مهرماه گفت‌وگویی در دوره چهارم مدرسه اشتغال #شریف خواهدداشت. 🔶 این نشست به صورت اختصاصی برای شرکت‌کنندگان دوره چهارم مدرسه اشتغال شریف با هدف توانمندی سازی دانشجویان و تازه فارغ‌التحصیلان با همکاری برگزار می‌گردد.

برو به منبع اصلی