جناب «دکتر کاظم محمّدی» در چهارپاره‌های  چه موضوعاتی را مطرحجناب «دکتر کاظم محمّدی» در چهارپاره‌های  چه موضوعاتی را مطرحجناب «دکتر کاظم محمّدی» در چهارپاره‌های  چه موضوعاتی را مطرحجناب «دکتر کاظم محمّدی» در چهارپاره‌های  چه موضوعاتی را مطرحجناب «دکتر کاظم محمّدی» در چهارپاره‌های  چه موضوعاتی را مطرح

جناب «دکتر کاظم محمّدی» در چهارپاره‌های چه موضوعاتی را مطرح

جناب «دکتر کاظم محمّدی» در چهارپاره‌های #تازیانه_های_رباعی چه موضوعاتی را مطرح کرده‌اند؟ #najmekobrapub #کتاب_جدید #کتاب_شعر نکات بسیاری در عالم عرفان و تصوّف وجود دارد که جز از تجربه و فهم بالنده‌ی مجرّبان طریق که در قالب استادِ راه، پیر طریقت، شیخ دستگیر، مرشد آگاه، مراد، سجاده نشین و دیگر الفاظ که به خضر نیز رسانده‌اند، حاصل نمی‌شود. این است که ما همواره به سخنان و ارشادات عارفان راستین و پیران آگاه و توانا نیازمندیم. سلطان من آن است که جانانِ من است اسباب سلوک و دیـن و ایمـانِ من است مــن از کَـرَمــش چشـــمهٔ نابــی دیـــدم او ثالثـــــهٔ اَلَســــت و پیمــان من اسـت #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #رباعی #چهار_پاره #شعر_کوتاه #شعر_ناب #شعر_فاخر #شعر_معاصر #شعر_عرفانی #رباعی_معاصر #ادبیات_عرفانی #تصوف_و_عرفان #کتابچه #کتابفروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی