چاپ دوم 75 تعدادصفحات 571 خرید، حضوری و ارسال با پست ق      چاپ دوم 75 تعدادصفحات 571 خرید، حضوری و ارسال با پست ق

چاپ دوم 75 تعدادصفحات 571 خرید، حضوری و ارسال با پست ق

. #رفتار_سازمانی #مورهد_گریفین #دکتر_سید_مهدی_الوانی #دکتر_غلامرضا_معمار_زاده #انتشارات_مروارید چاپ دوم 75 تعدادصفحات 571 . خرید، حضوری و ارسال با پست . قیمت دایرکت ******************** #کتاب #مدیریت #علوم_انسانی #کتاب_خوب #کتاب_جذاب #کتاب_خواندنی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتابخوانی #کتاب_خوانی #کتابخوان #کتاب_خوان #خریدار_کتابخانه_شخصی #رفتار_سازمانی_کتاب_ایران

برو به منبع اصلی