هنرمند

. هنرمند 💜 . #persianpainting #tezhib #tezhipçi #islamicart #illumination #illuminations #islimi #زرنگاری #شمسه #لچک_ترنج #خوشنویسی #گل_و_مرغ #زرنگار #تذهیب #زخرفة #هنراسلامی #حلکاری #نگارگری #ختایی #اسلیمی #تذهیب #شرفه #تذهیب_خط #زخرفه #نگارگری_ایرانی #ترنج #زرنگاره #تذهیب_شمسه #گلومرغ #تذهیب_ایرانی

برو به منبع اصلی