مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟

مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟

مگر می‌توان نفس را شناخت!؟ چگونه می‌توان از شیطان فاصله شد؟ #najmekobrapub #معرفی_کتاب_خوب #معارف_خواجه_کججانی مکر نفس را بشناس! از متابعت هوای نفس بیرون آی و حیله‌ها و تسویلات و تمویهات او را بشناس و توسّل به حضرت ذوالجلال کن و تشبّه به مردان صاحب‌کمال. و جامهٔ کبر و نخوت از دوش بینداز و بدن خود را از لوث گناه پاکیزه دار و توجّه به حضرت وهّاب کن تا تو را مقتدای اصحاب و احباب گرداند. و صلاح کار تو در آن است که تو را معرفت چهار چیز حاصل شود: اول: معرفت خدا دوم: معرفت نفس خود سوم:معرفت دنیا چهارم:معرفت شیطان پس هر که خدای تعالی را بشناسد از او بترسد، و هر که نفس خود را بشناسد با بندگان خدای تعالی متواضع شود، و هر که دنیا را بشناسد در دنیا رغبت نکند، و هر که شیطان را بشناسد مخالفت فرمان او کند. #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #مقدمه_تصحیح_توضیح #معارف #شیخ_حسن_پلاسی_شیرازی #صوفی #غفلت #معصیت #خدا #خداوند #اندیشه #عارفان #جملات_حکیمانه #سخن_عارفان #سخنان_عارفان #انتشارات_نجم_کبری #ناشر_تخصصی #کتابفروشی #خرید_آنلاین 🆔www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی