درختان کهن رستاق_داراب رستاق (داراب)، شهری از توابع بخش رستادرختان کهن رستاق_داراب رستاق (داراب)، شهری از توابع بخش رستادرختان کهن رستاق_داراب رستاق (داراب)، شهری از توابع بخش رستادرختان کهن رستاق_داراب رستاق (داراب)، شهری از توابع بخش رستادرختان کهن رستاق_داراب رستاق (داراب)، شهری از توابع بخش رستا

درختان کهن رستاق_داراب رستاق (داراب)، شهری از توابع بخش رستا

📷 درختان کهن رستاق_داراب . رستاق (داراب)، شهری از توابع بخش رستاق شهرستان داراب در استان فارس ایران است. . سروهای کهن رستاق دارای ثبت جهانی هستند. _______________________________________ #فارس #رستاق #داراب #چنار_برفدان #درخت #زمستان #زیبا #شیرازگردی #چشمه #طبیعت #پاییز #ایزدخواست #شیراز #مرودشت #شیرازی #پارک #لاکچری #شادی #عشق #گردش #سفر #توریست #فارسگردی #طبیعت #طبیعت_گردی #طبیعت_زیبا #عکاسی_طبیعت #رودخانه #سرو #کاج

برو به منبع اصلی