کوچه های قدیمی را باریک میساختند تا آدم ها به هم نزدیک تر ش

. کوچه های قدیمی را باریک میساختند تا آدم ها به هم نزدیک تر شوند........ حتی در یک گذر... اما اکنون چقدر آواره ایم در اینهمه اتوبان سرد..... . کوچه باغ های زیبای تفت،یزد . فالو کن با طبیعت بکر ایران بیشتر آشنا بشی😍 . @nature.iran.ir @nature.iran.ir @nature.iran.ir . . . . 📷: .

برو به منبع اصلی