سندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه کهسندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه کهسندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه کهسندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه کهسندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه کهسندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه کهسندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه که

سندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه که

سندهای سنگی تاریخی خوبی حکاکی کردن تاریخ روی سنگ‌ها اینه که به راحتی تغییر پیدا نمیکنن و سالها موندگار میشن البته به شرطی که از اون اول تاریخ درست روایت شده باشه طاق بستان هم از اون مجموعه‌های تاریخی ایرانه که حوادث‌ مهم تاریخ اینجا نقش بسته مثل تاجگذاری پادشاهان خلاصه که طاق‌بستان هم تجلی قدرت شاهانه ‌‌و هم تجلی هنر که با این ظرافت تاریخ رو ثبت کردن این منطقه کنار دریاچه‌ زیبایی واقع شده و آب و هوای خوبی داره و میتونه پیشنهاد خوبی برای سفر بعد از دوران کرونا باشه راستی شما کدوم مجموعه تاریخی رو بیشتر دوست دارید؟ ‌📍طاق بستان در داخل شهر کرمانشاه واقع شده #تریپ_رو_کرمانشاه #تریپ_رو 📸 @tabiat.gardi.ir

برو به منبع اصلی