سفر به "کنیا" ؛ قلب حیات وحش آفریقا 18 تا 26 دی ماه جاذبه هاسفر به "کنیا" ؛ قلب حیات وحش آفریقا 18 تا 26 دی ماه جاذبه هاسفر به "کنیا" ؛ قلب حیات وحش آفریقا 18 تا 26 دی ماه جاذبه هاسفر به "کنیا" ؛ قلب حیات وحش آفریقا 18 تا 26 دی ماه جاذبه هاسفر به "کنیا" ؛ قلب حیات وحش آفریقا 18 تا 26 دی ماه جاذبه ها

سفر به "کنیا" ؛ قلب حیات وحش آفریقا 18 تا 26 دی ماه جاذبه ها

سفر به "کنیا" ؛ قلب حیات وحش آفریقا 🦁 📆 18 تا 26 دی ماه های دیدنی در این سفر🤓 بازدید از پارک ملی ماسای مارا، تماشای حیوانات مانند وایلدبیست ها و بوفالو ها، سافاری و تماشای پنج حیوان بزرگ آفریقا، شیر، پلنگ، کرگدن، زرافه و فیل، تماشای دره ریفت ولی، تماشای منظره پانارومیکی، تماشای غروب بی نظیر آفتاب آفریقا، بازدید از قبایل بدوی، بازدید از پارک دروازه جهنم، بازدید از غارهای دستکند انسان های اولیه و چشمه های آتشفشانی آب گرم، دریاچه نایواشا و قایق سواری در کنار اسب های آبی، گشت آزاد در نایروبی و خرید از بازار ماسای مارکت، پارک زرافه ها، مرکز فرهنگی بوماس و در پایان سفر دوستان علاقمند میتوانند 4 روز را در سواحل اقیانوس هند در منطقه مومباسا سپری کنند. خدمات سفر : وسیله نقلیه لندکروز ، شش شب اقامت ، ورودیه همه گشتهای برنامه، شش صبحانه، سه نهار، سه شام، ، لیدر فارسی زبان از ابتدای سفر، بیمه مسافرتی تا سقف 50 هزار یورو @shahroozTravels

برو به منبع اصلی