3 جک فانوسی یا Jack-o'-lantern: کدوهای نارنجی رنگی که به ا

🧡🎃 . . . #هالووین 3 . . . جک فانوسی یا Jack-o'-lantern: کدوهای نارنجی رنگی که به اشکال مختلف بریده می‌شوند و با شمعی در داخلشان، به عنوان فانوسهای شب ‌هالووین در همه جا دیده می‌شوند، که پیشینه ای سلتی دارند. . . . بنا بر این داستان، مردی به نام جک، محکوم شده بود تا پس از مرگ در دنیا سرگردان باشد... او فانوسی را که با کنده کاری بر روی ترب در دست داشت که به جک فانوسی معروف بود.... هنوز هم در ایرلند و اسکاتلند این فانوسها از ترب ساخته میشود اما مهاجرین ایرلندی، پس از رسیدن به آمریکا، کدو را برای این منظور مناسبتر و زیباتر دیدند و پس از مدتی، کدو تنبلهای بزرگ و زیبا جای ترب را گرفت. . . . #هالووین #هالووین_پارتی #جشن #تاریخچه_هالووین #کدوحلوایی🎃 #نارنجی #مشکی #نقاب_هالوین #هالویین🎃🎃 #کدوتنبل #ترب #جک_فانوسی #هالووین_از_انچه_فکر_میکنید_به_شما_نزدیک_تر_است #اکتبر31

برو به منبع اصلی