«به حقیقت، عشــــق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رسان«به حقیقت، عشــــق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رسان«به حقیقت، عشــــق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رسان

«به حقیقت، عشــــق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رسان

«به حقیقت، عشــــق است که عاشق را به قدم نیستی به معشوق رساند و عقل عاقل را بیش نرساند». #najmekobrapub #معرفی_کتاب #رساله_عشق_و_عقل شيخ نجم‌الدّين رازى در این رساله‌ به پرسش‌های يکى از دوستانش پاسخ داده است. اين پرسش‌های سه گانه عبارتند از: ١- آيا عشق و عقل آنگاه که به کمال خود مى‌‌رسند، تضادی با هم دارند يا نه؟ ٢- چرا آن‌جا که عقل بيش‌تر و شريف‌تر است، عشق نيز ثابت‌تر و ظريف‌تر است؟ ٣- آيا مى‌‌توان گفت که عقل نه يک قسم، که شامل همه موجودات و محيط بر همه اقسام وجود است؟ و نیز، نثر این اثر بسیار روان و شیوا و زیباست و به مانند کتاب «مرصاد العباد» دارای وزن در کلمات و سجع در الفاظ است. وجود اشعاری لطیف از خود و دیگران قدرت اثر را بیش‌تر می‌سازد و خواننده را بیش‌تر جذب و جلب می‌نماید همچنین از آیات قرآن استفاده‌ی بسیار و بهینه شده و از اخبار و احادیث نبوی هم به وفور یاد شده است. #نجم_الدین_رازی #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #عشق #عقل #عرفان_تصوف #عرفان_و_تصوف #مکتب_کبرویه #کبرویه #نجم_کبری #کتاب_عرفانی #مرصاد_العباد #کتاب_خواندنی #نمایشگاه_کتاب_مجازی #کتاب_فروشی #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری @najmekobrapub http://www.najmekobra.com https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی