نوشیدن آب سرد بعد از شیرینی(حتی شیرینی طبیعی مثل عسل یا شکر

نوشیدن آب سرد بعد از شیرینی(حتی شیرینی طبیعی مثل عسل یا شکر سرخ) و چیز گرم ممنوع است زیرا موجب خرابی دندان می شود. . #امام_رضا علیه السلام #طب_اسلامی #طب_سنتی #حدیث

برو به منبع اصلی