این که بعضی پزشکان توصیه به مصرف روزانه هشت لیوان آب بدون تش

این که بعضی پزشکان توصیه به مصرف روزانه هشت لیوان آب بدون تشنگی می کنند یا از جهلشان است و یا دوست دارند مردم بیمار باشند و کسب و کارشان را رونق دهند. یکی از علل اصلی زیاد نوشیدن آب؛ پرخوری است؛ پرخوری موجب پر نوشی و پر نوشی موجب پرخوابی می شود. بنابراین برای جلوگیری از نوشیدن زیاد آب بایستی مصرف خورد و خوراک را کاست. . #امام_صادق #حدیث #طب_اسلامی #طب_سنتی

برو به منبع اصلی