جمعه‌ها رو فقط باید اینجا گذروند پر از سکوت و آرامشِ

. جمعه‌ها رو فقط باید اینجا گذروند پر از سکوت و آرامشِ...🌻🧡 . 🏡 . 📸 . #کوچه_نویس #جمعه #آرامش #شادی #عکاسی #سنتی

برو به منبع اصلی