نوشیدن آب بدون تشنگی به صلاح نیست و موجب بیماری می شود، در ص

نوشیدن آب بدون تشنگی به صلاح نیست و موجب بیماری می شود، در صورت تشنگی هم زیاده روی نکنید. . نوشیدن آب فاتر(جوشیده ولرم شده) و دمنوش بدون تشنگی اشکالی ندارد. . برای درمان عطش و تشنگی بیش از حد روزانه 2 قاشق سویق عدس ناشتا بخورید.

برو به منبع اصلی