حالا شما به آن سنگ کوچکی نگاه می کنید که در زیر چرت می زند

حالا شما به آن سنگ کوچکی نگاه می کنید ، در حال چرت زدن ، زیر آفتاب در وسط مزرعه ای مانند ، شریک ، آیش ، لذت ببرید! # آفتابی # صخره ها # سنگ # میدان # ناشناخته # عکاسی # طبیعت عکس # منظره # منظره عکس # رنگارنگ

برو به منبع اصلی