صدایی در جهانِ هستی گوش‌نوازتر از صدایِ آب نیست ✏ اینجا کوچ

. صدایی در جهانِ هستی گوش‌نوازتر از صدایِ آب نیست...😍🍃 . ✏ . 📽 . 🌳 اینجا کوچه باغ‌های تفت است . #کوچه_نویس #کوچه_باغ #کلیپ #فیلم #دوربین #جهان #زیبایی #پائیز

برو به منبع اصلی