: اگر اشتباه نکنم بره‌های نر نژاد آواسی هستند!؟ ‏Credit: Unk

: اگر اشتباه نکنم بره‌های نر نژاد آواسی هستند!؟ . . . . ‏Credit: Unknown ‏For Credit/Removal, please DM لذّت دامپروری در پیج مزرعه‌ی گلستان👇 . . #میش #آواسی #سوریه #عربی #گوسفندان #دامدار #دامپروری_سنتی #دامپزشک #گوسفند_لاکن #بره #پرواربندی #سنجابی #غنم #نعجه #رومانف_روسیه #رومانف_گلستان #sheeps #lamb #awassi #syria #arabia #

برو به منبع اصلی