دوس داشتین کل گوشی همین قدر باریک و سبک و انعطاف پذیر بود؟!

. دوس داشتین کل گوشی همین قدر باریک و سبک و انعطاف پذیر بود؟! 😃 #علاالدین_ویدیو #علاالدین #علاءالدین #پاساژ_علاالدین #مجتمع_علاالدین #موبایل #گوشی #alaedin #alaeddin #mobile #phone #mobile_video #alaedin_video

برو به منبع اصلی