گذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شگذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شگذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شگذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شگذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شگذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شگذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شگذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده ش

گذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده ش

گذرآشتی‌کنان ما که نمیدونیم چرا قدیم مهر و محبت بیشتر بوده شما چی میدونید چرا؟! چیشد که اینطوری شد؟! انقدر محبت و صمیمیت بین آدمها در گذشته مهم بوده که حتی کوچه‌ها رو یه طوری میساختن که آدم‌ها با هم آشتی کنن... کاش دوباره با هم آشتی کنیم :) نمیدونم این کار جواب میده یا نه اما اگه از کسی دلخورید زیر همین پست منشنش کنید و با هم آشتی کنید. خدا رو چه دیدی شاید به هوای این گذرگاه قشنگ توو تهران ما هم تونستیم کاری کنیم اگه مشکلی بین شما و کسی پیش اومده حل بشه😉 #تهرانگردی #تریپ_رو_تهران #تریپ_رو #triprow

برو به منبع اصلی