دیگران چون بروند از نظر از دل بروند تو چنان در دل من رفته که

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی استاد سخن،شیخ اجل،سعدی کد shsw43 طلق و برچسبدار 30*45 35000 45*60 55000 60*90 80000 50*70 65000 100*70 90000 یک میل 30*45 45000 45*60 70000 60*90 110000 50*70 100000 100*70 130000 ** سفارش کار از طریق سایت یا دایرکت #شعر #تابلو #تابلو_دکوراتیو #تابلو_شعر #استنسیل #شابلون #تابلو_شابلون #تابلو_هنری

برو به منبع اصلی