گل ختایی چوب کرات طرح های خوبی از این نمونه کار در کتاب آیین

گل ختایی چوب کرات طرح های خوبی از این نمونه کار در کتاب آیین هنر و آموزش نقاشی ایرانی کتاب اول گل‌های ختایی پرویز اسکندرپور خرمی

برو به منبع اصلی