: کیا عاشق سیب زمینی سرخکرده ان؟؟اونم با سسدستا بالا همو پید

: کیا عاشق سیب زمینی سرخکرده ان؟؟اونم با سس😋دستا بالا همو پیدا کنیم🤚 پ ن:ضرر نداره که یکی از رفیقاتو تگ کن شاید مهمونت مرد😄 . . . ‏🆔 ‏🆔 @resturan_gardi_tehran.

برو به منبع اصلی